Stafi ynë

Besi

044 128 789

Kastrioti

044 536 827

Flori

044 720 123

Agroni 

049 189 134

Blendi

044 816 861

Egzoni

046 118 823