Shërbimet

Që nga viti 2002

Frizer për fëmijë “BESI”

Për të rritur dhe fëmijë

Me një experienc të gjatë shumëvjecare, me një amient shumë të bukur dhe të përshtatshëm, me një stafë me përvojë, frizer për fëmijë BESI ofron të gjitha llojet  prerjeve dhe qethjeve për fëmijë dhe të rritur.

Frizer për fëmijë “BESI”

Frizer profesional për fëmijë të të gjitha moshave.

Me një experiencë të gjatë shumëvjecare, me një ambient shumë të bukur dhe të përshtatshëm, me një stafë me përvojë, frizer për fëmijë BESI ofron të gjitha llojet e qethjeve për fëmijë të gjitha moshave, si dhe posedojnë lodra dhe pajisje të tjera argëtuese, që fëmija juaj ta shijoj qethjen.

frizer besi

Themeluar në Prishtinë që nga viti 2002

Kontakti

Dërgoni një Mesazh